Sajtó / Press / Lis

NÓGRÁD_HONT: Hranice bez prekážok v Salgotarjan

Pri príležitosti Európskeho dňa spolupráce sa 21. septembra na Salgótarjánskej informačnej a poradenskej kancelárii zorganizovalo fórum. Projekt Eurokey bol prezentovaný na podujatí a Združenie zdravotne postihnutých ľudí v Salgótarjáne s pomocou dvoch slovenských organizácií získalo podporu zo strany EÚ.

ZDROJ: http://nogradhont.hu/helyi-hirek/2017/09/hatarok-akadalyok-nelkul-salgot...

Slovenčina